Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
งานกิจการสภา
งานกิจการสภา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ก.พ. 2566 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
23 ธ.ค. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
06 ธ.ค. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
26 ก.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
19 ก.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศอำเภอบรบือ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
11 ส.ค. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
11 ส.ค. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
01 ส.ค. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
08 ก.ค. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
01 ก.ค. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศอำเภอบรบือ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th