Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 ม.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง กีฬาปีใหม่อำเภอบรบือ ปี ๒๕๖๔

07 ม.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง กีฬาปีใหม่อำเภอบรบือ ปี ๒๕๖๔

30 เม.ย. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ๙๐ วัน ' ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร '

13 มี.ค. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติให้ความรุ้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙

11 ก.พ. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

10 พ.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง กฐินสามัคคี อำเภอบรบือ ทอดถวาย ณ วัดบ้ายาง ต.ยาง อ.บรบือ

10 พ.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงส่งประทีป เทศบาลตำบล บรบือ

25 ต.ค. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง กีฬาภายใน ตำบลยาง

23 ต.ค. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

31 ก.ค. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลเข้าพรรษาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th