Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

12 มิ.ย. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปี ๒๕๖๑

15 พ.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ช่วยเหลือ วาตภัย ราษฎรบ้านหนองแวง หมู่ ๑๓ แและบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่.๑๑

25 เม.ย. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรื่อน ประจำปี ๒๕๖๑

18 เม.ย. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ

11 เม.ย. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง วันผู้สูงอายุห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

05 เม.ย. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๑

30 มี.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง พิธิมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

16 มี.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๑

23 ก.พ. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแห้ง ประจำปี ๒๕๖๑

14 ก.พ. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง งานเกษตร ตำบล หนองจิก (บุญกุ้มข้าวใหญ่) ประจำปี ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th