Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

31 ก.ค. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลเข้าพรรษาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

28 ก.ค. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง พิธีถวายพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบรบือ

08 ก.ค. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๒

19 มิ.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการปกป้องและเชิดชูสถานบัน พระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

14 มิ.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้ายางทวง ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

05 มิ.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและศึกษาดูงาน ประจำปี๒๕๖๒

17 พ.ค. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการส่งเสริมการปลูกป่า ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๒

12 เม.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

21 มี.ค. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๑

19 ก.พ. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง วันมาฆบูชา

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th