Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

enlightenedกิจกรรมโครงการ อบต.ยาง enlightened
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

15 ม.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง งานมันแกวเงินล้าน เทศกาลปีใหม่ อำเภอบรบือ ประจำปี ๒๕๖๑

15 ม.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง วันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

04 ธ.ค. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการบริการนอกสถานที รับลงทะเบียบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๒

04 ธ.ค. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ร่วมกิจกรรม กีฬาสี โรงเรียนยางวิทยาคม

28 พ.ย. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐

28 พ.ย. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม

28 พ.ย. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง อำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม

02 ต.ค. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

02 ต.ค. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

12 ส.ค. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ๑๒ สิงหา มหาราชินี

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th