Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
งานกิจการสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

enlightenedกิจกรรมโครงการ อบต.ยาง enlightened
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

05 ก.ค. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

05 ก.ค. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง กิจกรรมปลูกป่า อถล. ตำบลยาง

26 มิ.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โปสเตอร์ สมองติดยารักษาไม่ได้

27 เม.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสังคมให้เด็กและเยาวชน(โตไปไม่โกง)

20 เม.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

16 ก.พ. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้ในการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ พอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” การสร้างและการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”และศึกษาแหล่งเรียนรู้ภ

21 ก.ย. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

03 ส.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ตลาดชุมชน ตำบลยาง

12 ก.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประชาสัมพันธ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และไฟฟ่าหมอกครัว

05 ก.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th