Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

enlightenedกิจกรรมโครงการ อบต.ยาง enlightened
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 ต.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

16 ต.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลยางประจำปี ๒๕๖๑

13 ต.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

12 ต.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง กิจกรรมการรณรงค์ ปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก

17 ก.ย. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น

12 ส.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง วันแม่แห่งชาติ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

09 ส.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

09 ส.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

31 ก.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความพิการและข้อจำกัดทางสุขภาพสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

31 ก.ค. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th