Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 เม.ย. 2563
ถึง
17 พ.ค. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๘๕-๐๐๔ สายบ้านโคกสูงเชื่อมถนนบรบือ - วาปีปทุม หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เม.ย. 2563
ถึง
17 พ.ค. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๘๕-๐๐๕ สายบ้านสงเปลือยเชื่อมถนนลาดยางสายอำเภอบรบือ-อำเภอวาปีปทุม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มี.ค. 2563
ถึง
30 มี.ค. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ ๘๕-๐๐๔ สายบ้านโคกสูงเชื่อมถนนบรบือ - วาปีปทุม หมู่ที่ ๘ ต.ยาง
25 มี.ค. 2563
ถึง
30 มี.ค. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ ๘๕-๐๐๕ สายบ้านสงเปลื่อยเชื่อมถนนาดยางอเภอบรบือ - อ.วาปีปทุม หมู่ที่ ๔ ต.ยาง
28 ก.พ. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
19 ก.พ. 2563
ถึง
17 เม.ย. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
28 มิ.ย. 2562
ถึง
28 มิ.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง สรุปผลการจจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (สขร.1) ปี 2562
28 มิ.ย. 2562
ถึง
28 มิ.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
27 มิ.ย. 2562
ถึง
27 มิ.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ ๘
27 มิ.ย. 2562
ถึง
27 มิ.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนจันทร์ หมู่ ๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th