Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2564
ถึง
07 เม.ย. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
01 เม.ย. 2564
ถึง
01 เม.ย. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 มี.ค. 2564
ถึง
25 พ.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ขออนุมัติประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
18 มี.ค. 2564
ถึง
31 พ.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
15 ม.ค. 2564
ถึง
15 ม.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ฝายน้ำล้นลำห้วยแดงตอนบน หมู่ 8
15 ม.ค. 2564
ถึง
15 ม.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ฝายน้ำล้นลำห้วยโสก หมู่14
15 ม.ค. 2564
ถึง
15 ม.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ฝายน้ำล้นลำห้วยวังยุง หมู่ 12
15 ม.ค. 2564
ถึง
15 ม.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ฝายน้ำล้นลำห้วยแดงตอนบน หมู่ 8
15 ม.ค. 2564
ถึง
15 ม.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ฝายน้ำล้นลำห้วยแดงตอนบน หมู่ 8
15 ม.ค. 2564
ถึง
15 ม.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ฝายน้ำล้นลำห้วยโสก หมู่14

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th