Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ม.ค. 2561
ถึง
02 ก.พ. 2561
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการสนามฟุตซอล
20 ธ.ค. 2560
ถึง
27 ธ.ค. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสูง - ถนนลาดยาง สาย ทล.2063 บ้านโคกสูง หมู่ 8
18 ธ.ค. 2560
ถึง
25 ธ.ค. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล
08 ธ.ค. 2560
ถึง
15 ธ.ค. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศประกวดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านโคกสูง - ถนนลาดยาง สาย ทล.2063 หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง
30 พ.ย. 2560
ถึง
31 ธ.ค. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
02 ต.ค. 2560
ถึง
02 พ.ย. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐
08 ส.ค. 2560
ถึง
08 ก.ย. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศราคากลางปรับปรุง อาคาร สนง.อบต.ยาง
15 ก.พ. 2560
ถึง
15 มี.ค. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนจันทร์ หมู่๑๐
07 ก.พ. 2560
ถึง
07 มี.ค. 2560
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่.๑๓
05 ต.ค. 2559
ถึง
05 พ.ย. 2559
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th