Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
งานกิจการสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 พ.ค. 2566
ถึง
15 พ.ค. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางลงหินคลุก ถนนดินสายจากโรงสีกลุ่มบ้านยาง ม.1 - หนองยาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 744 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,976 ตารางเมตร ตำบลยาง อำเภอบรบ
08 พ.ค. 2566
ถึง
15 พ.ค. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวทางลงหินคลุก ถนนดินสาย บ้านโคกสูง ม.8 - ที่นานายมงคล สันโดษ ขนาดกว้าง 3 ม. ความยาว 945 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.07 ม. หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,835 ตารางเมตร ตำบลยาง อำเ
27 เม.ย. 2566
ถึง
11 พ.ค. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านโคกสูง - หนองแปน ม.8 เชื่อม บ้านสงเปลือย อบต.ยางกำหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2566
ถึง
19 เม.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19 เม.ย. 2566
ถึง
19 เม.ย. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
31 มี.ค. 2566
ถึง
21 เม.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางลงหินคลุก จากบ้านสงเปลือย ม.4 -บ้านหนองแปน ม.8 ขนาดกว้าง 3 ม. ระยะทางยาว 1240 เมตร หนา 0.07 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2566
ถึง
21 เม.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถและลานคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร พื้นที่ลานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร ตามแบบแปลนอบต.ยาง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มี.ค. 2566
ถึง
21 เม.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านหนองหว้า ม.3-บ้านกลาง ม.12 ถนนกว้าง 4.50 ม. ระยะทางยาว 140 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2566
ถึง
21 เม.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงจากบ้านสงเปลือย-บ้านหนองแวง เขตพื้นที่ม.4 ถนนกว้าง 4 ม. ระยะทางยาว 62 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 248 ตรม. ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.โด
16 มี.ค. 2566
ถึง
21 เม.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบบ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตรม.ลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร โดยวิธีเ

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th