Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 พ.ย. 2562 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
29 พ.ย. 2562 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
22 ก.ค. 2562 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ป้าย ตรา อบต.ยาง
28 มิ.ย. 2562 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ปีงบประมาณ 2562
28 มิ.ย. 2562 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2562
28 มิ.ย. 2562 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ข้อมูลสถิติการร้องเรียนประจำปี 2561 - 2562
26 มิ.ย. 2562 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒
26 มิ.ย. 2562 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑
26 มิ.ย. 2562 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี.
26 มิ.ย. 2562 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th