Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

enlightenedข่าวประชาสัมพันธ์  enlightened
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ก.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
14 ก.ค. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
06 พ.ค. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
05 พ.ค. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง
23 เม.ย. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2562 - 2565) ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
29 มี.ค. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ
17 ก.พ. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
17 ก.พ. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
08 ก.พ. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
01 ก.พ. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th