Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

enlightenedข่าวประชาสัมพันธ์  enlightened
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 มี.ค. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ
08 ม.ค. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
07 ม.ค. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2564
30 ธ.ค. 2563 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง "ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2563"
08 ธ.ค. 2563 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
23 ก.ย. 2563 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๘๕-๐๐๓ สายบ้านแดง - บ้านบกพร้าว (ช่วงบ้านสงเปลือย - บ้านกลาง)หมู่ที่ ๔ ตำบลยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
18 ก.ย. 2563 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างุดลอกหนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
10 ก.ย. 2563 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๘๕-๐๐๓ สายบ้านแดง-บ้านบกพร้าว (ช่วงบ้านสงเปลือย-บ้านกลาง) หมู่ที่ ๔ ตำบลยาง
09 ก.ย. 2563 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
09 ก.ย. 2563 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวนราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th