Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
งานกิจการสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

enlightenedข่าวประชาสัมพันธ์  enlightened
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ก.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
29 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ.2565
29 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ. พ.ศ.2564
28 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
28 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง คู่มือการปฏิบัติงาน ร้องเรียนร้องทุกข์
28 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
27 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง แผนปฎิบัติการป้องการทุจริต ปี 2565
27 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง แผนปฎิบัติการป้องการทุจริต ปี 2565
27 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
27 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและ งานสารบรรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th