Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
enlightenedข่าวประชาสัมพันธ์  enlightened
คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (30 พ.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการตอบรับเรื่องร้องเรียน (23 พ.ค. 2561)  
สมองดีเริ่มต้น ที่ไอโอดิน โดย องค์การบริหารส่วตบลยาง (15 พ.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (04 ธ.ค. 2560)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (05 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (05 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (05 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้ข้อบัญญติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ (05 ต.ค. 2560)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (22 มิ.ย. 2560)
แผนการดำเนินงาน (22 มิ.ย. 2560)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ (22 มิ.ย. 2560)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (22 มิ.ย. 2560)
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (10 ม.ค. 2560)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ (10 ม.ค. 2560)
ขอเชิญเยี่ยมชม จิตรกรรมฝาผนังสิม วัดบ้านยาง (09 ม.ค. 2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว (09 ม.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน (06 ม.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เรื่อง ... (06 ม.ค. 2560)
ขั้นตอนการร้องเรียน / ร้องทุกข์ (17 ก.พ. 2559)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องการใช้แผนการจัดหาพัสดุ (17 ก.พ. 2559)
Responsive image
enlightenedกิจกรรมโครงการ อบต.ยาง enlightened

โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำ... (17 ก.ย. 2561)  

วันแม่แห่งชาติ อ.บรบือ จ.... (12 ส.ค. 2561)  

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕... (09 ส.ค. 2561)  

โครงการส่งเสริม พระพุทธศา... (09 ส.ค. 2561)

พิธีถวายเครื่องราชลักการะ... (31 ก.ค. 2561)

ท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเ... (31 ก.ค. 2561)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่... (31 ก.ค. 2561)

โครงการปฐมนิเทศ และประชุม... (12 มิ.ย. 2561)

ช่วยเหลือ วาตภัย ราษฎรบ้... (15 พ.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาส... (25 เม.ย. 2561)

การช่วยเหลือประชาชนผู้ประ... (18 เม.ย. 2561)

วันผู้สูงอายุห่งชาติ ประจ... (11 เม.ย. 2561)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒ... (05 เม.ย. 2561)

พิธิมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จ... (30 มี.ค. 2561)

โครงการประชารัฐร่วมใจ คลอ... (16 มี.ค. 2561)

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพก... (23 ก.พ. 2561)

งานเกษตร ตำบล หนองจิก (บุ... (14 ก.พ. 2561)

วันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ... (15 ม.ค. 2561)

งานมันแกวเงินล้าน เทศกาล... (15 ม.ค. 2561)

ร่วมกิจกรรม กีฬาสี โรงเรี... (04 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการสนามฟุตซอล (26 ม.ค. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสูง - ถนนลาดยาง สาย ทล.... (20 ธ.ค. 2560)  
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล (18 ธ.ค. 2560)  
ประกาศประกวดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านโคกสูง - ถนนลาดยาง สาย ทล.20... (08 ธ.ค. 2560)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (30 พ.ย. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ (02 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางปรับปรุง อาคาร สนง.อบต.ยาง (08 ส.ค. 2560)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนจันทร์ หมู่๑๐ (15 ก.พ. 2560)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่.๑๓ (07 ก.พ. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๙ (05 ต.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ประจำปี ๒๕๖๐ (03 ต.ค. 2559)
แผนการจัดหาพัสดุ ปี ๒๕๖๐ (03 ต.ค. 2559)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดงใหม่ หมู่ ๑๕ (05 ก.ค. 2559)
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูง หมู่.๑ (26 ม.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ยาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (12 ก.พ. 2558)
ประกาศ อบต.ยาง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ที่... (10 ก.พ. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th