Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
enlightenedข่าวประชาสัมพันธ์  enlightened
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง... (29 มี.ค. 2564)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (08 ม.ค. 2564)  
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2564 (07 ม.ค. 2564)  
"ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2563" (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส... (23 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างุดลอกหนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๕... (18 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... (10 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด... (09 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (09 ก.ย. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลยาง (03 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (03 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... (31 ส.ค. 2563)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (15 ก.ค. 2563)
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (15 ก.ค. 2563)
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (15 ก.ค. 2563)
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล... (15 ก.ค. 2563)
แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลยาง (15 ก.ค. 2563)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (15 ก.ค. 2563)
ระบบรายงานและติมตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององ... (14 ก.ค. 2563)
Responsive image
enlightenedกิจกรรมโครงการ อบต.ยาง enlightened

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (19 เม.ย. 2564)  

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่... (23 มี.ค. 2564)  

กีฬาปีใหม่อำเภอบรบือ ปี ๒... (07 ม.ค. 2564)  

กีฬาปีใหม่อำเภอบรบือ ปี ๒... (07 ม.ค. 2564)

การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ... (30 เม.ย. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติให้... (13 มี.ค. 2563)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ... (11 ก.พ. 2563)

ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกร... (10 พ.ย. 2562)

กฐินสามัคคี อำเภอบรบือ ทอ... (10 พ.ย. 2562)

กีฬาภายใน ตำบลยาง (25 ต.ค. 2562)

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช (23 ต.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาส... (31 ก.ค. 2562)

พิธีถวายพรชัยมงคลวันเฉลิม... (28 ก.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒ... (08 ก.ค. 2562)

โครงการปกป้องและเชิดชูสถา... (19 มิ.ย. 2562)

โครงการจิตอาสา ณ โรงเรียน... (14 มิ.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิท... (05 มิ.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมการปลูกป่า... (17 พ.ค. 2562)

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประ... (12 เม.ย. 2562)

พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรปฐ... (21 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านมะแงว - ตำบลแคน หมู่ที่ ... (30 เม.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม คสล. สายบ้านยาง - บ้านแดง (28 เม.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านแดง - บ้านหนองหว้า หมู่ที... (28 เม.ย. 2564)  
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านมะแงว - ตำบลแคน หมู่ที่ 9 (07 เม.ย. 2564)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านแดง - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ี 3 (05 เม.ย. 2564)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม คสล. สายบ้านยาง - บ้านแดง (05 เม.ย. 2564)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01 เม.ย. 2564)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (01 เม.ย. 2564)
ขออนุมัติประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (18 มี.ค. 2564)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (18 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะฝายน้ำล้นลำห้วยวังยูง หมู่ที 12 (02 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะฝายน้ำล้นลำห้วยโสก หมู่ที่ 14 บ้านยางใหม่ (02 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะฝายน้ำล้นลำห้วยแดงตอนนบน หมู่ 8 (02 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะถนนคสล.สายบ้านแดง-บ้านบกพร้าว (02 ก.พ. 2564)
ฝายน้ำล้นลำห้วยแดงตอนบน หมู่ 8 (15 ม.ค. 2564)
ฝายน้ำล้นลำห้วยโสก หมู่14 (15 ม.ค. 2564)
ฝายน้ำล้นลำห้วยแดงตอนบน หมู่ 8 (15 ม.ค. 2564)
ฝายน้ำล้นลำห้วยแดงตอนบน หมู่ 8 (15 ม.ค. 2564)
ฝายน้ำล้นลำห้วยโสก หมู่14 (15 ม.ค. 2564)
ฝายน้ำล้นลำห้วยวังยุง หมู่ 12 (15 ม.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th