Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
enlightenedข่าวประชาสัมพันธ์  enlightened
คู่มือลงงบประมาณระบบ E-Laas (21 พ.ย. 2561)  
คู่มือประชาชนเรื่องการจัดการขยะในครัวเรื่อน (21 พ.ย. 2561)  
คู่มือปฎิบัติงานตามพรบ การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ๒๕๖๐ (21 พ.ย. 2561)  
คู่มือบันทึกการช่วยเหลือประชาชน (21 พ.ย. 2561)
คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล (21 พ.ย. 2561)
คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล (21 พ.ย. 2561)
คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี อปท (21 พ.ย. 2561)
คู่มือการปฎิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง (21 พ.ย. 2561)
ข้อมลูเชิงสถิติการให้บริการ (02 ก.ค. 2561)
เจตจำนงของผู้บริหาร (04 มิ.ย. 2561)
คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (30 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการตอบรับเรื่องร้องเรียน (23 พ.ค. 2561)
สมองดีเริ่มต้น ที่ไอโอดิน โดย องค์การบริหารส่วตบลยาง (15 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (04 ธ.ค. 2560)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (05 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (05 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่องแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (05 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้ข้อบัญญติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ (05 ต.ค. 2560)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ (02 ต.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ (01 ต.ค. 2560)
Responsive image
enlightenedกิจกรรมโครงการ อบต.ยาง enlightened

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจ... (23 พ.ย. 2561)  

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕... (23 ต.ค. 2561)  

โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำ... (16 ต.ค. 2561)  

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (13 ต.ค. 2561)

กิจกรรมการรณรงค์ ปลูกปอเท... (12 ต.ค. 2561)

โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำ... (17 ก.ย. 2561)

วันแม่แห่งชาติ อ.บรบือ จ.... (12 ส.ค. 2561)

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕... (09 ส.ค. 2561)

โครงการส่งเสริม พระพุทธศา... (09 ส.ค. 2561)

พิธีถวายเครื่องราชลักการะ... (31 ก.ค. 2561)

ท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเ... (31 ก.ค. 2561)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่... (31 ก.ค. 2561)

โครงการปฐมนิเทศ และประชุม... (12 มิ.ย. 2561)

ช่วยเหลือ วาตภัย ราษฎรบ้... (15 พ.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาส... (25 เม.ย. 2561)

การช่วยเหลือประชาชนผู้ประ... (18 เม.ย. 2561)

วันผู้สูงอายุห่งชาติ ประจ... (11 เม.ย. 2561)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒ... (05 เม.ย. 2561)

พิธิมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จ... (30 มี.ค. 2561)

โครงการประชารัฐร่วมใจ คลอ... (16 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะราคา ปี ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอง... (18 ต.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะราคา ปี ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ... (12 ต.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะราคา ปี ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่แข่งขันก... (09 ต.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะราคาปี ๒๕๖๒ จัดชื้ออุปกรณ์กีฬา (09 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคาปี ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้... (05 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคาปี ๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๑ (05 ต.ค. 2561)
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (05 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (02 ต.ค. 2561)
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (01 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคา ประจำปี ๒๕๖๑ จ้างเหมาปรับปรุงห้องเกบของ (10 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคา ประจำปี ๒๕๖๑ จ้างเหมาต่อเติมอาคาร สำนักงาน (06 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคา ประจำปี ๒๕๖๑ จ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตอล (ไม่ใช้แผนยางสังเคราะห... (25 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคา ประจำปี ๒๕๖๑ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ ม.๑๑ (23 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคา ประจำปี ๒๕๖๑ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คศล. บ้านหนองหว้า ม.๓ (23 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคา ประจำปี ๒๕๖๑ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คศล. บ้านหนองขาม ม.๕ (19 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคา ประจำปี ๒๕๖๑ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านกลาง ม.๑๒ (05 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคา ประจำปี ๒๕๖๑ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คศล. บ้านสงเปลือย ม.๔ (02 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการสนามฟุตซอล (26 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคา ประจำปี ๒๕๖๑ จ้างเหมาซ้อมแซมประตูเปิด - ปิด บริเวณลำห้วยแดง ม... (19 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคา ประจำปี ๒๕๖๑ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสูง - ถนนลาดยา... (20 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th