Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
งานกิจการสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


enlightenedข่าวประชาสัมพันธ์  enlightened
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่... (15 มี.ค. 2566)  
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลยางใสสะอาด 2566 และ ง... (20 ม.ค. 2566)  
รายงานผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมา... (03 ก.ย. 2565)  
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ. พ.ศ.2564 (29 เม.ย. 2565)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ.2565 (29 เม.ย. 2565)
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (28 เม.ย. 2565)
คู่มือการปฏิบัติงาน ร้องเรียนร้องทุกข์ (28 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 (28 เม.ย. 2565)
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและ งานสารบรรณ (27 เม.ย. 2565)
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256... (27 เม.ย. 2565)
แผนปฎิบัติการป้องการทุจริต ปี 2565 (27 เม.ย. 2565)
แผนปฎิบัติการป้องการทุจริต ปี 2565 (27 เม.ย. 2565)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต อบต.ยาง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (22 เม.ย. 2565)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต อบต.ยาง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (22 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยา... (22 เม.ย. 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง (22 เม.ย. 2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (21 เม.ย. 2565)
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 (08 เม.ย. 2565)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565 (06 เม.ย. 2565)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (04 เม.ย. 2565)
Responsive image
enlightenedกิจกรรมโครงการ อบต.ยาง enlightened

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ... (16 ก.พ. 2566)  

ประชาสัมพันธ์การประเมินคว... (09 พ.ค. 2565)  

ในวันที่ 6 เมษายน 2565 ณ ... (06 เม.ย. 2565)  

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้าย... (13 ม.ค. 2565)

ตลาดชุมชน ตำบลยาง (03 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพ... (01 ก.ค. 2564)

โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไ... (18 มิ.ย. 2564)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (19 เม.ย. 2564)

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่... (23 มี.ค. 2564)

กีฬาปีใหม่อำเภอบรบือ ปี ๒... (07 ม.ค. 2564)

กีฬาปีใหม่อำเภอบรบือ ปี ๒... (07 ม.ค. 2564)

พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวาย... (07 ธ.ค. 2563)

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันค... (14 ต.ค. 2563)

การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ... (30 เม.ย. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติให้... (13 มี.ค. 2563)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ... (11 ก.พ. 2563)

กีฬาภายใน ประจำปีงบประมาณ... (13 พ.ย. 2562)

ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกร... (10 พ.ย. 2562)

กฐินสามัคคี อำเภอบรบือ ทอ... (10 พ.ย. 2562)

กีฬาภายใน ตำบลยาง (25 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุ... (09 ก.พ. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้อัด องค์การ... (09 ก.พ. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ... (01 ก.พ. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักง... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักง... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักง... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักง... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบส... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อ... (23 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและว... (23 ม.ค. 2566)
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยา... (12 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ... (12 ต.ค. 2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุ... (10 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด... (22 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซ... (21 ก.ย. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบสขร.1 ประจำเดือน สิงหา... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเ... (12 ก.ย. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ... (30 ส.ค. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ข... (30 ส.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (29 ส.ค. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th